Cấu hình PC sử dụng HTC Vive

Để sử dụng kính thực tế ảo HTC Vive yêu cầu card đồ họa GTX 1060 hoặc AMD Radeon™ RX 480 trở lên. Cũng giống như kính thực tế ảo Oculus Rift. HTC Vive và Oculus là hai sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp trong các loại kính thực tế ảo, được sử dụng … Continue reading Cấu hình PC sử dụng HTC Vive