Cấu hình PC sử dụng Oculus Rift – Oculus Rift S

Kính thực tế ảo Oculus Rift và bản nâng cấp Oculus Rift S là thiết bị cao cấp và yêu cầu máy tính (PC or Laptop) đi kèm để sử dụng với cấu hình khá đặc thù. Yêu cầu tiêu biểu nhất của để dùng được Oculus Rift là card đồ họa phải thực sự … Continue reading Cấu hình PC sử dụng Oculus Rift – Oculus Rift S