Compare Oculus Rift S vs HTC Vive

Kính thực tế ảo Oculus Rift S và HTC Vive đều là những sản phẩm kính thực tế ảo dùng chung với PC (PC VR). Đây là một trong những sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Nếu bạn còn băn khoăn giữa hai sản phẩm này thì bài viết so sánh […]

Compare Oculus Rift vs HTC Vive?

Nên lựa chọn Oculus Rift hay HTC Vive? So sánh Oculus Rift và HTC Vive? Hay Oculus Rift với HTC Vive cái nào tốt hơn?… Đây là loạt những câu hỏi mà DroidShop nhận được từ những người quan tâm tới 2 loại kính thực tế ảo này và đang phân vân giữa đôi đường […]

No products in the cart.

//