Kính thực tế ảo HP Reverb G2 Windows Mixed Reality

5.00 (1 khách hàng đánh giá ) 2 sold

20.490.000 

Dự kiến có hàng tháng 3/2021