Nvidia Shield TV Pro 2019 | 16GB

6.450.000  6.190.000 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Nvidia Shield TV Pro 2019 đang cháy hàng tại Mỹ và toàn cầu. Bản Shield TV 2019 8G có sẵn hàng, bạn vui lòng xem thêm tại đây.

Đặt hàng trước

Bạn muốn mua thêm phụ kiện không?