Dock sạc Anker cho kính Oculus Quest 2

3.200.000 

Dự kiến có hàng tháng 2/2021