Kính Thực Tế Ảo Oculus Rift Bundle (Oculus Rift + Oculus Touch Bundle)

(customer review) 39 sold

12.490.000 

Ngừng kinh doanh.

Mời tham khảo phiên bản mới nâng cấp Oculus Rift S

Sản phẩm không có sẵn, cần đặt hàng trước

SKU: 8158200200040-B Danh mục: , , Tags: ,

No products in the cart.