Cảm Biến Oculus Sensor

1.950.000 

Sản phẩm sử dụng để hỗ trợ người chơi quay 360 độ trong không gian vui chơi.