USB Bluetooth 4.0 kết nối kính thực tế ảo Windows Mixed Reality

350.000  250.000