Kính Thực Tế Ảo HP Windows Mixed Reality Headset + Motion Controllers

14.900.000  8.500.000 

Giá đặc biệt chào xuân 2019