Kính Thực Tế Ảo Oculus Quest 64GB

13.900.000  13.490.000 

Tặng tài khoản game (Có game Beat Saber)