Kính Thực Tế Ảo Oculus Quest 64GB

15.990.000  15.490.000 

Tặng tài khoản game chơi online, tải tùy thích và cập nhật liên tục mõi tháng..