Kính Thực Tế Ảo Oculus Quest 64GB

5.00 (9 customer reviews) 70 sold

9.900.000 

Hết hàng

Đây là phiên bản Oculus Quest thế hệ đầu tiên đã ngừng sản xuất, vui lòng tham khảo phiên bản kính Oculus Quest 2 phiên bản mới hơn

Truy cập Oculus Quest thế hệ 2

Sản phẩm không có sẵn, cần đặt hàng trước

No products in the cart.